Choď na obsah Choď na menu
 


Školský poriadok

1.     Študentom školy sa stáva každý, kto po dovŕšení jedenásteho roku dostane pozvanie do Rokfortskej čarodejníckej školy. Týmto je uznaný jeho čarodejnícky pôvod a pre študenta platia všetky záväzky z preambuly Rokfortského čarodejníckeho školského poriadku. 

2.     Študenti sú povinní zabezpečiť si učebné pomôcky, povinnú literatúru a školskú rovnošatu ešte pred začatím školského roku. Školský rok sa začína nástupom do Rokfortského expresu v stanici King's Cross, nástupište 9 a trištvrte. 

3.     Rokfortskú čarodejnícku školu tvoria štyri fakulty: Slizolin, Bifľomor, Chrabromil, Bystrohlav. O rozdelení študentov do jednotlivých fakúlt rozhoduje Triediaci klobúk. 

4.     Celoročná bodovacia súťaž medzi fakultami je vyhodnotená na záver školského roku. Body do súťaže smú pridávať a odoberať všetci členovia profesorského zboru. (Priebežné výsledky súťaže sú zaznamenávané presýpacími hodinami v priestoroch jedálne). 

5.     Štúdium na Rokfortskej čarodejníckej škole trvá sedem rokov. Študenti, ktorí sú pre závažné previnenia vylúčení zo školy, majú zakázané čarovať a ich kúzelnícka palička bude na veky vekov zlomená. 

6.     Študentom je počas pobytu na škole výslovne zakázané: Chodiť, alebo aj lietať na metle do čarodejného lesa. Vojsť do pravej chodby na treťom poschodí (výnimky prideľujú iba členovia čarodejníckeho profesorského zboru). Presnejší zoznam zakázaných vecí si študenti môžu vyžiadať u školníka, pána Filcha. 

7.     Počas hodín lietania na metle smie žiak prvého ročníka lietať iba v prítomnosti profesora. Žiakom prvých ročníkov je zakázané nosiť do školy vlastné lietajúce metly. Žiaci vyšších ročníkov sa môžu stať hráčmi fakultného metlobalového mužstva, zúčastňovať sa na tréningoch, hrať zápasy. 

8.     Vstup do klubovní a spální jednotlivých fakúlt vedie cez vchody, ktoré sú priechodné iba po vyrieknutí hesla. Heslá sa menia a študenti sú povinní tieto zmeny sledovať. 

9.     V celom objekte Rokfortskej školy je prísny zákaz chovania drakov a prechovávania dračích vajec. Študentom sa zakazuje reagovať na duchov. 

10.  Knihy o čiernej mágii môžu študovať iba študenti vyšších ročníkov po súhlase profesora a iba v rámci predmetu Obrana proti temným silám pre pokročilých (vybavuje madam Pinceová). 

11.  Počas zimných prázdnin môžu študenti ostať v priestoroch školy, pokiaľ o to s dostatočným predstihom požiadajú. 

12.  Na poštový styk sa používajú výlučne sovy. Každý žiak sa o svoju sovu musí príkladne starať. Tak isto aj o svoje ďalšie obľúbené zvieratá. 

13.  V prípade, že sa v škole, alebo jej blízkosti objaví troll, študenti to musia urýchlene nahlásiť v zborovni. Žiakom sa zakazuje postaviť sa zoči-voči trollovi.