Choď na obsah Choď na menu
 


PRAVIDLÁ VYUČOVANIA  

Na Rokforte trvá jeden školský jeden mesiac. Priebeh školského roka je nasledovný:

1. – 29. dňa mesiaca - odovzdávanie vypracovaných úloh študentami
do 30. dňa mesiaca – skontrolovanie úloh profesormi.
Posledný deň mesiaca bude vyhodnotenie známok a tiež vyhlásenie najlepšej fakulty a najlepších študentov.

Na rokforte sú 4 ročníky.

Ako sa zahlásiť na predmety a kam posielať úlohy?

Na jednotlivé predmety sa hlásiť nemusíte. Stačí ak pošlete úlohu z prvého polroka a profesor vás automaticky zapíše. Potom môžete poslať aj druhý polrok. Takto je to na začiatku každého roka. Úlohy sa posielajú odpoveďníkmi, ktoré mávate na konci učív, alebo na daný mail, ktorý má profesor uvedený v učebni. Učebňu nájdete: Miestnosti –> Učebne –> Jednotlivý predmet.

Koľko predmetov môžem študovať jeden školský rok?
Keďže nie sú často sprístupnené všetky učebne, záleží to práve na tom, koľko predmetov je otvorených. Ak sú všetky, môžete študovať maximálne desať predmetov. Samozrejme je hlavne na vás, koľko predmetov si želáte študovať, každopdáne si musíte dať pozor, aby ste nazbierali dostatok many na postup.

 

Koľko bodov a many môžem dostať?

Za vypracované domáce úlohy profesori priraďujú známky. Každá známka je premenená na určitý počet bodov a many, ktorej súčet na konci ročníka určí, či študent postúpil do ďalšieho ročníka.

Známky a počet many za ne:
V (výborný) = 25 bodov, 10 many
P (prekonáva očakávania) = 20 bodov, 7 many
D (dostatočný) = 15 bodov, 5 many

S (slabý) = 10 bodov, 3 many
H (hrozný) = 5 bodov, 1 mana
T (troll) = 2 body, 0 many
X (nevypracovaná úloha) = 0 bodov, 0 many

Načo mi je mana a body?
Mana je dôležité na prestupy do vyšších ročníkov ako aj na získanie dobrého zamestnania. Čím viac many máš, tým je vyšší predpoklad, že ťa príjmu na post, po ktorom túžiš. Body sa udeľujú hlavne kvôli štipendiám, ktoré na konci roka udeľuje riaditeľ a vedúci fakúlt.

Koľko potrebujem na postup do vyššieho ročníka?
Na postupy do vyšších ročníkov potrebuješ many:

do druhého ročníka - 40 many
do tretieho ročníka - 80 many
do štvrtého ročníka - 130 many
na ukončenie štúdia - 180 many a mloky z 5tich predmetov

Ako si môžem nazbierať manu a zarobiť galeóny?

  • robením úloh, ktoré nájdete v učebniach – mana, body
  • posielaním vašich diel do knižnice, či už do Oddelenia beletrie alebo do Oddelenia povinnej literatúry, kde môžete vymyslieť nejakú učebnicu sami – mana, galeóny
  • zapájaním sa do fakultných súťaží – mana, galeóny
  • hraním RPG na akomkoľvek mieste školy, či v jej okolí. Ak hráte RPG na nádvorí a nie je prítomný nik z vedenia školy, pošlite mi prosím prepis či printscreen vašej RPG na mail robert.haide.brong@gmail.com a ja vám ju obodujem – mana, galeóny
  • účasťou na súťažiach odohrávajúcich sa na nádvorí - galeóny

 

Snáď sme zodpovedali všetko, čo potrebujete vedieť, ak máte ešte ohľadne tohto otázky, píšte sovu riaditeľovi, alebo jeho zástupcovi.